Quảng cáo Google AdwordsChính sách cho quảng cáo google dựa trên sở thích và vị trí

Chính sách cho quảng cáo google dựa trên sở thích và vị trí

Chính sách quảng cáo google áp dụng cho nhà quảng cáo bằng cách sử dụng một hoặc nhiều trong số các tính năng sau của Google AdWords:

tiếp thị lại

danh mục sở thích

đối tượng tương tự

các loại quảng cáo dựa trên sở thích khác

nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học và vị trí

Yêu cầu có thể áp dụng cho tất cả các khía cạnh của quảng cáo dựa trên sở thích, bao gồm danh sách tiếp thị lại, nội dung quảng cáo, nguồn cấp dữ liệu và trang web của nhà quảng cáo google adwords.

quảng cáo google dựa trên sở thích và vị trí

quảng cáo google dựa trên sở thích và vị trí

Yêu cầu về chính sách quảng cáo google adwords:

Chính sách bảo mật của bạn phải bao gồm thông tin về bất kỳ việc sử dụng tính năng nào của  Google AdWords ở trên sẽ xảy ra trên trang web hoặc ứng dụng của bạn

Bạn không được phép chạy chiến dịch quảng cáo dựa trên sở thích thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (PII) bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ email, số điện thoại và số thẻ tín dụng

Bạn không được phép sử dụng hoặc kết hợp thông tin nhận dạng cá nhân với danh sách tiếp thị lại, cookie, nguồn cấp dữ liệu hoặc các mã nhận diện ẩn danh khác

Bạn không được phép sử dụng hoặc kết hợp thông tin nhắm mục tiêu, chẳng hạn như nhân khẩu học hoặc vị trí, với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ quảng cáo hoặc trang đích của quảng cáo

Bạn không được phép chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào với Google thông qua thẻ tiếp thị lại hoặc bất kỳ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm nào có thể được kết hợp với quảng cáo của bạn

Bạn phải tuân thủ chính sách cho các danh mục nhạy cảm được nêu bên dưới

Khi tạo danh sách tiếp thị lại, bạn không thể sử dụng bất kỳ thông tin nhạy cảm nào về khách truy cập trang web hoặc ứng dụng, cho dù bạn thu thập trực tiếp hay kết hợp thông tin này với khách truy cập, dựa trên tiểu sử hoặc hành vi của khách truy cập trên trang web hoặc ứng dụng của bạn

Những hạn chế trong việc tạo danh sách có thể áp dụng cho cả trang web riêng lẻ và toàn bộ trang web hoặc ứng dụng

Nội dung quảng cáo không thể ngầm biết được thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm

    Google Adwords có thể bao gồm nhãn thông báo trong quảng cáo để cho người dùng của chúng tôi biết rằng quảng cáo dựa trên sở thích

Google giữ quyền hiển thị cho người dùng có trên danh sách tiếp thị lại, cùng với tên miền tương ứng

Bạn không được phép sửa đổi hoặc làm mờ những thông báo này

Bạn có thể triển khai thông báo trong quảng cáo google của chính mình nếu có sự đồng ý bằng văn bản của Google và nhãn phải tuân thủ các tiêu chuẩn ngành có liên quan

Các yêu cầu khác

Sử dụng danh sách tiếp thị lại được tạo qua tiếp thị lại DoubleClick và dịch vụ danh sách tiếp thị lại khác:

Bạn không được sử dụng danh sách tiếp thị lại được tạo qua tính năng tiếp thị lại của DoubleClick (trước đây được gọi là Boomerang) hoặc dịch vụ danh sách tiếp thị lại khác nhằm mục đích cho chiến dịch tiếp thị lại của AdWords, trừ khi trang web và ứng dụng mà từ đó danh sách được biên soạn đáp ứng các yêu cầu của chính sách này.

Chia sẻ dữ liệu trong danh sách tiếp thị lại của bạn

Google Adwords sẽ không cho phép nhà quảng cáo khác sử dụng danh sách tiếp thị lại hoặc danh sách đối tượng tương tự mà không có sự chấp thuận của bạn.

Những hạn chế áp dụng cho danh mục nhạy cảm trong quảng cáo google dựa trên sở thích

Khi tạo danh sách tiếp thị lại hoặc tạo quảng cáo, bạn không thể sử dụng bất kỳ thông tin nhạy cảm nào về khách truy cập trang web hoặc ứng dụng. Vì mục đích của chính sách này, các thông tin nhạy cảm bao gồm:

quan tâm đến hoặc tham gia vào các hoạt động người lớn (bao gồm rượu, cờ bạc, hẹn hò dành cho người lớn, khiêu dâm, v.v…)

hành vi hoặc khuynh hướng tình dục

thông tin về chủng tộc hoặc dân tộc

liên kết chính trị

tư cách thành viên hoặc liên kết công đoàn

tôn giáo hoặc đức tin tôn giáo

tình trạng hoặc tình hình tài chính tiêu cực

thông tin sức khỏe hoặc y tế

tư cách pháp lý là trẻ dưới 13 tuổi

phạm tội hay bị cáo buộc phạm tội

Với tư cách là nhà quảng cáo sử dụng bất kỳ loại quảng cáo dựa trên sở thích nào, bạn bị hạn chế:

Chạy quảng cáo google thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Sử dụng quảng cáo dựa trên sở thích hoặc triển khai thẻ tiếp thị lại trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi hoặc lưu trữ hay cố lấy thông tin về tuổi từ những người dưới 13 tuổi

Tạo danh sách tiếp thị lại hoặc tạo nội dung quảng cáo tìm cách cụ thể tiếp cận mọi người theo các cách bị cấm

Tạo nội dung quảng cáo ngầm biết được thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm về khách truy cập trang web hoặc ứng dụng, ngay cả khi danh sách tiếp thị lại được tạo mà không cần sử dụng những thông tin như vậy.

Bao gồm các sản phẩm thuộc các các danh mục nhạy cảm này, chẳng hạn như dược phẩm, trong bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào

Ngoài ra, bất kỳ quảng cáo nào đã bị cấm theo chính sách nội dung Google AdWords của chúng tôi thì cũng bị cấm cho các chiến dịch tiếp thị lại.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ DNT
Văn phòng: P.406 Toà Nhà B10B Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.62817587 – 04.62817212
Đường dây nóng: 0986.713.063
Emai: contact@dntsolution.vn

Tags: quảng cáo google, quảng cáo google giá rẻ, dịch vụ quảng cáo google, quảng cáo google chuyên nghiệpquảng cáo google adwordsCông ty quảng cáo google adwords hàng đầu Việt Nam – quảng cáo từ khóa trên google

Bài viết khác

Copyright © 2009 · Quảng cáo Google Adwords · All Rights Reserved · Posts · Comments